Kategoriler
Yerellik İlkesi

Zihinbilimlere Dair Bazı Önermeler – II

Bir önceki yazıdan devam edelim. Zihinbilimler Batı felsefesinin kusurlarını miras almıştır. Kartezyen anlayış güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Zihin (veya ruh) ve beden halen iki ayrı töz olarak resmedilmektedir. Bu iki farklı tözü barıştırma çabaları mevcuttur ancak iki farklı töz ortaya atmak zaten sorunludur. İşlevselci (functionalist) yaklaşıma göre zihin beynin bir işlevidir. Sindirimin midenin bir […]

Kategoriler
Yerellik İlkesi

Zihinbilimlere Dair Bazı Önermeler

Zihinbilimlerden kastımız psikoloji, sinirbilim, bilişsel bilimler vs olacaktır. Zihinbilimler ne yazık ki ekseriyetle insana odaklanmış durumdadırlar. Bunun temel sebebi mevcut Batı felsefesinin (ve genel hatlarıyla inanç dünyasının) insanı hayvanlardan ötede bir yere koymasıdır. Sadece insana odaklanarak hayvan ve bitki zihinleri ihmal edilmektedir. İnsan diğer hayvanlardan çok özel ve ayrıcalıklı sanıldığı için otizm, şizofreni, disleksi, hiperaktivite […]

Kategoriler
Yerellik İlkesi

Doğanın Algoritmik Karmaşıklığı – III

Önceki yazılarda pek fazla pratik örnekler vermedik. Bu yazıda bir takım örnekler vermek istiyorum algoritmik karmaşıklığa dair. İlk akla gelen örnek yapay sinir ağları (artificial neural networks). Bu türden sinir ağlarında spesifik bir geometri ile girdi (input) ve çıktı (output) katmanlarını birbirine bağlayan bir dizi perceptron (yapay nöron) vardır. Her bir perceptron’un yaptığı iş oldukça […]