Kategoriler
Felsefe Psikoloji

Ruh-Beden Ayrımı Üzerine

Aristoteles “Hayvanlar Üzerine”de (On Animals, De Animalibus) diyor ki “zihinsel” dediğimiz becerilerin hepsinde “bedensel” bir yön vardır ve tersi de geçerlidir. Yani hiçbir eylem sadece zihinsel veya bedensel değildir. Yine de “zihin” ve “beden” ayrımı yaparız. Çok sorgulamayız bu ayrımı yaparken. Düşünmek, istemek, korkmak, inanmak, güvenmek gibi haller zihinseldir. Koşmak, atlamak, fırlatmak, uyumak gibi hallerse […]

Kategoriler
Dil Yerellik İlkesi

Söz Eylem – III

Dilin gerçekliğin bir tasviri olduğu görüşü Batı felsefesinin dil konusundaki tavrını özetliyor. Dili, gerçekliğin bir yansıması olarak görüyoruz. Dildeki oyunları doğadaki paradokslar sanıyoruz. Ve dilin çok özelleşmiş halleri olan dinleri ve bilimleri de gerçekliğin temsilcileri olarak ilan ediyoruz. Profesör Robert Elliott Allison diyor ki, Doğu felsefesi, Batı felsefesinin bittiği yerde başlıyor. 20. yüzyılda felsefede gelinen […]

Kategoriler
Yerellik İlkesi

Zihinbilimlere Dair Bazı Önermeler – II

Bir önceki yazıdan devam edelim. Zihinbilimler Batı felsefesinin kusurlarını miras almıştır. Kartezyen anlayış güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Zihin (veya ruh) ve beden halen iki ayrı töz olarak resmedilmektedir. Bu iki farklı tözü barıştırma çabaları mevcuttur ancak iki farklı töz ortaya atmak zaten sorunludur. İşlevselci (functionalist) yaklaşıma göre zihin beynin bir işlevidir. Sindirimin midenin bir […]

Kategoriler
Felsefe

Thomas REID – II

Reid’i anlamak yolunda Descartes ve Kartezyen epistemoloji.

Kategoriler
Felsefe Psikoloji

Ruh-Beden Ayrımının Felsefesi

Hormonlar kadar fiziksel şeyler düşünceler kadar soyut şeyleri doğrudan etkiliyorlar…